5/4/11

Escombreries de la Història...

Cal tenir-ne memòria, heus-lo


El jutge Goldstone llança a les escombraries de la història l'informe Goldstone

En un article publicat el passat divendres 1 d'abril al Washington Post, el jutge Goldstone es retractava de l'informe elaborat per ell mateix sobre l'operació militar israeliana a Gaza (desembre 2008 - gener 2009). L'informe va ser redactat per una comissió creada per l'ONU i presidida pel mateix jutge. En el seu article, Goldstone afirmava que si hagués sabut llavors el que sap ara, l'informe hauria estat totalment diferent.

Després de la aparción d'aquest article, el portaveu de l'Ambaixada d'Israel a Espanya, Lior Haiat,ha afirmat: "com hem dit en el passat, l'informe Goldstone poc té a veure amb els fets i ara ocupa el lloc que li correspon en les escombraries de la Història ".