9/7/10

Batalo kontraŭ malsato. Batalla contra la fam.

La Doktoro David Levy membras en The Institute of Field & Garden Crops - The Agricultural Research Organization Bet Dagan, Israelo. Li gvidis gravan serĉon, kiun permesos batali kontraŭ la malsato.
Ĝi temas pri nova klaso de terpomo, kiu kreskas kun malmulta akvo kaj rezistas la saleco kaj la altaj temperaturoj.
La dr. Levy kaj lia teamo, dum 30 jaroj traserĉis diversecon de terpomoj, kiu permesos kreski malgraŭ varmaj kaj sekaj veteroj kaj esti akvumita kun akvoj kun granda kvanto da salo.
Tiu ĉi terpomo jam estis liberinta al la landoj de la zono kaj de la Nordo de Afriko; fakte, ĉi tiu esplorado permesos grandan spektron de propraj rikoltoj, kiu favoros la kamparanoj de la regiono.
GRATULON. MAZAL TOV!


El Dr. David Levy que forma part de The Institute of Field & Garden Crops
The Agricultural Research Organization Bet Dagan, Israel. ha dut endavant una recerca molt valuosa pel que fa a la lluita contra la fam.
Es tracta d’una nova classe de patata que es rega amb poca aigua i que resisteix la salinitat i les altes temperatures.
El dr. Levy i el seu equip, durant 30 anys han estat buscant una varietat de patata que aguanti les sequeres i que permeti ser regada amb aigües amb gran quantitat de sal. Una patata que ja ha estat també posada a disposició dels països de la zona i del Nord d’Àfrica; i és que aquest fet possibilitarà un ventall de collites pròpies per als pagesos de la regió.
Enhorabona. MAZAL TOV!