5/7/10

Komuniko de la amerika komunisma partio rilate al USONO/ISRAELO


A vegades hom reb noves d'aquesta mena, reconec que per ser absolutament insòlita mereix l'entrada al meu blog.

EUA / ISRAEL
El partit comunista americà es desmarca dels seus "partits germans" europeus i publica el següent comunicat: "en absència de tota perspectiva revolucionària, campanyes com les del boicot d'Israel poden aparèixer com un substitut radical. Però, a mesura que la crisi del capitalisme s'estén, el caràcter "anti Israelià" d'aquestes campanyes són simplement una forma moderna de l'odi cap als jueus. Tots els que sostenen amb sinceritat la lluita pels drets nacionals dels palestins han oposar-se a això ".

Usono / ISRAELO
La amerika komunisma partio demarkumiĝas de liaj "dividitaj eŭropaj" fratoj kaj eldonas la sekvan komunikon: "en foresto de tuta revolucia perspektivo, kampanjoj kiel la bojkoto al Israelo povas aperi kiel radikala anstataŭanto. Sed, laŭmezure kiel la krizo de la kapitalismo etendas, la karaktero "anti Israela" de ĉi tiuj kampanjoj estas simple nuna formo de la malamo al la judoj. Ĉiuj, kiuj subtenas kun sincereco la batalo por la naciaj rajtoj de la palestinanoj devas kontraŭstari al ĉi tio ".